Asset 1@2x 1
Logo
logo
Asset 1@2x 1
Logo
logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD Cieszyńska Kraina poprzez rozwój przedsiębiorstwa dzięki budowie hali produkcyjnej wraz z instalacją OZE – Panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Przewidywany wynik operacji: Wzrost zatrudnienia na obszarze LGD Cieszyńska Kraina

Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi