Jako konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub e-mailową). Oświadczenie możesz przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: Jakub Pacut ul. Stawowa 101A, 43-400 Cieszyn, Polska;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub@switch-boards.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jest dodatkowo dostępny pod linkiem Odstąpienie od umowy. Możesz skorzystać z wzoru formularza wypłaty, do którego link znajduje się tutaj http://switch-boards.com/wp-content/uploads/2020/08/SWITCH-BOARDS_withdrawal-from-the-contract_annex-2-2-nowe.pdf, ale tak jest nieobowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy), aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrócimy płatność przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymałeś rzecz, odeślij ją lub odeślij do nas na adres: Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. z niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.