EU GDPR

EU GDPR

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SWITCH BOARDS Jakub Pacut – działalność prowadzona przez Jakub Pacut, zarejestrowana w Cieszyn, 43-400, ul. gen. Józefa Hallera 121 , adres do korespondencji: ul. gen. Józefa Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482705982, REGON: 381474949

2. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to Jakub Pacut – jakub@switch-boards.com, numer kontaktowy: +48 726 344 809

3. Dane przetwarzane są w celu:

a) kontaktu z klientem telefonicznie, bądź mailowo
b) wysyłki towaru
c) zawierania umów cywilnoprawnych sprzedaży
d) realizację zamówień
e) realizację zwrotów i reklamacji

4. Prawną podstawą przetwarzania danych jest regulacja (EU) 2016/679 Europejskiego parlamentu i rady z dnia 27 Kwiecień 2016 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych.

5.Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zamówienia – firmom kurierskim.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres a) Do czasu wykonania umowy

8. W związku z przetwarzaniem masz prawo do:

a) Dostępu do danych
b) Korekt danych
c) Ograniczeń w przetwarzaniu danych
d) Usuwania danych

9. Złożenie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych